Plastrør

Fellesbetegnelse på en rekke kunsstoffrør av forskjellige materialer. Plastrør er vanlig brukt til (hoved)vannledninger, grunnavløpsrør og avløpsrør og rørdeler til bruk over kjellergulv i bygninger. Av materialtyper skilles bl.a. mellom:

PVC (polyvinylklorid)
PEL (Polyetylen med lav densitet)
PEH (Polyetylen med høy densitet)
ABS (akrylnitril-butadien-styren)
PP (polypropylen)
GUP (glassfiberarmert umettet polyester)

 

Plastic pipe

» VA ordbok