Klosettavløpsvann

Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kommer fra klosett. Vannmengden varierer med klosettypen. I vakuumsystem anvendes egen ledning for klosettavløpsvann. Jfr. gråvann, BDT-vann.

» VA ordbok