Prøvepumping

Undersøkelse av kapasiteten til et grunnvannsførende lag ved pumping. I undersøkelsen inngår registrering av utpumpet vannmengde og vannstandsvariasjoner, samt bestemmelse av vannkvalitet.

Pumping test

» VA ordbok