Vannlås

Kum eller sluk med dykket sperre eller væskefylt, bøyet rør for å hindre utlufting av gass fra f.eks. ledning eller beholder.

Water seal, water trap

» VA ordbok