Grønnalger

Gruppe alger som bl.a. er karakterisert ved å inneholde klorofyll. Jfr. alger.

Green algae, chlorophyceae

» VA ordbok