Grunnvannsstrøm

Grunnvann i bevegelse i grunnvannsførende lag.

Ground-water flow

» VA ordbok