Grunnvannstand

Grunnvannsspeilets nivå i et punkt i forhold til referanseplan (fast merke). Jfr. vannstand.

Ground-water level

» VA ordbok