Grovlufting

Trykklufting gjennom diffusor med åpninger 2 mm og større.

Large bubble aeration

» VA ordbok