Gjenvinningsgrad

Den relative eller prosentvise andel av et bestemt stoff som tilbakevinnes fra et avfallsprodukt. Benyttes også om virkningsgraden med hensyn til uttatt suspendert stoff i form av slamkake ved slamavvanning.

Rate of recovery

» VA ordbok