Gjennomsnittlig minstevannføring

Artimetrisk middel av årlig minstevannføringer i en gitt periode i uregulerte vassdrag.

Mean minimum flow

» VA ordbok