Gitterrist

Rist benyttet som gangbane.

Lattice, grate

» VA ordbok