Gasslås

Væskefylt sperre for å hindre tilbakestrømning eller utstrømning av gass fra ledning eller beholder. I VA-teknikken oftest benyttet ved råtnetank og gassbeholder. Jfr. vannlås.

Gas trap

» VA ordbok