Galvanisk korrosjon

Forsterket elektrokjemisk korrosjon fremkalt ved direkte kontakt mellom ulike metaller i en væske.

Galvanic corrosion, contact corrosion

» VA ordbok