Polymer

Kjemisk forbindelse dannet ved sammenslutning (polymerisasjon) av flere identiske, enkle molekyler (monomere). Eks.: plaststoffer, polyelektrolytter.

Polymere

» VA ordbok