Kalkbehandling

Kalk tilsettes drikkevann for å høyne drikkevannets pH til 8 - 8,5 og derved reduseres vannets korrosivitet.

Lime dosage

» VA ordbok