Sekundærproduksjon

Produksjon på grunnlag av organisk stoff dannet ved primærproduksjon. Sekundærproduksjon medfører nettoforbruk av organisk materiale. Dyr, sopp og de bakterier som lever av organisk materiale er sekundærprodusenter.

Secondary production

» VA ordbok