Primærproduksjon

Produksjon av organisk stoff fra uorganiske forbindelser, enten ved fotosyntese eller ved kjemosyntese. Bare klorofyllholdige planter og enkelte bakterier er primærprodusenter. Jfr. sekundærproduksjon.

Primary production

» VA ordbok