Stagnasjonsperiode

Brukes om det tidsrom det er lagdeling av vannmassene i en innsjø, i norske innsjøer vanligvis om sommeren (sommerstagnasjon) og vinteren (vinterstagnasjon). Jfr. sirkulasjonsperiode.

Stagnation period

» VA ordbok