Konsentrasjonstank

Enhet for fortykking av slam. Slammet tilføres porsjonsvis, og slamvann dekanteres før tømming av fortykket slam. Jfr. slamfortykker.

Batch thickener, sludge thickener

» VA ordbok