Kjemisk inaktivering

Tilsetning av kjemikalier for å hindre biokjemisk aktivitet eller kjemisk reaksjon, f.eks. nøytralisering for å hindre korrosjon, tilsetning av sanitærvæske (formalin) eller kalk for å hindre dekomponering av organisk stoff. Jfr. kalkstabilisering, kalkbehandling.

Chemical inactivation, stabilization

» VA ordbok