Trykkreduksjonsbasseng

Basseng for reduksjon av trykk i vannledningsnett pga vannkildens beliggenhet i forhold til det aktuelle forsyningsområdet. Trykkreduksjonsbasseng tjener samtidig som utjevnings- og reservebasseng. Tilløpet reguleres ved flottørventil.

Pressure-reducing basin

» VA ordbok