Traversskrape

Slamskrape, ofte med eget skrapeblad for fjerning av flyteslam. Brukes både til sirkulære og rektangulære basseng. Slamskrapen er festet til en vogn som kjører på bassengkanten. Skrapen spenner fra sentrum til periferien ved et sirkulært basseng, og tvers over et rektangulært basseng.

Cross-conveyer sludge scraper

» VA ordbok