Kjedeskrape

Slam- eller sandskrape for rektangulære sedimenteringsbasseng. Langsomtgående, endeløse kjeder med påmonterte skrapeblad, som transporterer sedimentene til slamlomme. Ofte benyttet til fjerning av flyteslam ved returføring i overflaten.

Chain scraper

» VA ordbok