Vannanalyse

Det skjelnes i hovedtrekk mellom fysikalsk-kjemisk, mikrobiologisk og biologisk vannanalyse.

1. Fysikalsk-kjemisk vannanalyse omfatter måling av fysiske forhold (fargetall, turbiditet, temperatur m.v.) og bestemmelse av forskjellige kjemiske bestanddeler.

2. Mikrobiologisk (bakteriologisk) vannanalyse tar primært sikte på å påvise visse typer bakterier som indikerer forurensning med fekalier fra mennesker eller varmblodige dyr. Jfr. coliforme bakterier, Escherichia coli.

3. Ved biologisk vannanalyse foretas kvalitativ og/eller kvantitativ bestemmelse av forekomsten av planter og dyr, eventuelt også produksjonsstudier. Jfr. primærproduksjon, sekundærproduksjon.

Water analysis, water examination

» VA ordbok