Sirkulasjonsperiode

Brukes om det tidsrom vannmassene i en innsjø sirkulerer, dvs. når det er vannutveksling mellom overflaten og dypere lag. Sirkulasjonen kan gå ned til et visst dyp (delsirkulasjon) eller til bunnen (fullsirkulasjon). De fleste norske innsjøer har en sirkulasjonsperiode om våren og en om høsten. Jfr. stagnasjonsperiode.

Circulation period

» VA ordbok