Formazin

Syntetisk organisk forbindelse. Suspensjoner av formazin brukes som standard ved bestemmelse av turbiditet i vann. Resultatet angis i FTU (Formazin Turbidity Units).

Formazin

» VA ordbok