Kjemosyntese

Dannelse av organisk stoff fra uorganisk materiale ved hjelp av energi fra oksydasjon av uorganiske forbindelser. Eks. på kjemosyntetiserende organismer: fargeløse svovelbakterier, nitrifikasjonsbakterier. Jfr. fotosyntese.

» VA ordbok