Kolorimeter

Instrument for måling av lysintensitet (fargeintensitet). Jfr. kolorimetri.

Colorimeter

» VA ordbok