Kolorimetri

(fotometri)

Optisk metode for å bestemme et stoffs konsentrasjon, basert på at lys blir absorbert når det passerer gjennom en oppløsning. Intensiteten av det gjennomfallende (transmitterte) lys registreres visuelt eller måles med et instrument (kolorimeter, fotometer). Kolorimetri benyttes mye i kjemisk vannanalyse. Vannprøven tilsettes vanligvis et reagens som danner en farget forbindelse med den komponent som skal bestemmes. Intensiteten av det transmitterte lys gir et mål for konsentrasjonen av komponenten.

Colorimetry, photometry

» VA ordbok