Overløpsinnstilling

I forbindelse med regnvannsoverløp angir overløpsinnstilling forholdet mellom totalvannføring, (spillvann, infiltrasjonsvann, regnvann) og midlere tørrværsvannføring når overløpet trer i funksjon. Jfr. fortynningsfaktor.

» VA ordbok