Slamfortykking

(Slamkonsentrering)

Behandling av slam for å oppnå høyere slamkonsentrasjon ved fjerning av en del av vanninnholdet før viderebehandling eller deponering. Ved slamfortykking kan TS-konsentrasjoner på opptil ca 10 % oppnås. Jfr. slamfortykker, flotasjonsfortykker, slamavvanning.

Sludge thickening, sludge densifying, sludge concentrating

» VA ordbok