Slamfortykker

Enhet for fortykking av slam ved sedimentering eller flotasjon. Slamfortykker har vanligvis kontinuerlig drift. Jfr. konsentrasjonstank, slamfortykking, flotasjonsfortykker.

Sludge thickener

» VA ordbok