Primærslam

Ubehandlet slam fra mekanisk renseanlegg eller forsedimenteringsenhet. Jfr. råslam.

Primary sludge

» VA ordbok