Sedimenteringsbasseng

(Sedimenteringstank)

Tank eller beholder hvor vannet gis en viss oppholdstid slik at partikler i vannet kan sedimentere.

Sedimentation tank, sedimentation basin

» VA ordbok