Sanitærvæske

Formalinholdig væske, vanligvis ca 10 % konsentrasjon, med forskjellige maskeringsstoffer o.l. Benyttes i kjemikalieklosett for å hindre dekomponering av organisk stoff. Formalin binder proteinene og hindrer stoffomsetningen. Jfr. kjemisk inaktivering, kjemikalieklosett, formalin.

» VA ordbok