Filterrør

Perforert eller slisset rørseksjon i enden av foringsrøret i en dypbrønn i løsmasser.

Filter pipe

» VA ordbok