Simultanfellingsanlegg

Anlegg for biologisk/kjemisk rensing av avløpsvann hvor tilsetning av kjemikalier skjer i forbindelse med aktivslamanlegg, slik at kjemikaliene blandes med og virker sammen med aktivslammet. Hovedhensikten med kjemikalietilsettingen er fjerning av fosfor. Jfr. primærfellingsanlegg, sekundærfellingsanlegg, forfellingsanlegg og etterfellingsanlegg.

Simultaneous precipitation plant

» VA ordbok