Sekundærfellingsanlegg

Anlegg for mekanisk/kjemisk rensing av avløpsvann hvor fellingskjemikalier tilsettes i eget rensetrinn etter mekanisk rensing inkl. forsedimentering. Sekundærfellingsanlegg omfatter ikke enheter for biologisk rensing. Jfr. primærfellingsanlegg, forfellingsanlegg, simultanfellingsanlegg og etterfellingsanlegg.

Secondary precipitation plant

» VA ordbok