Primærfellingsanlegg

Anlegg for mekanisk/kjemisk rensing av avløpsvann hvor fjerning av kjemiske fnokker skjer i samme enhet som primærslam. Primærslam etterfølges ikke av biologisk rensetrinn. Hovedhensikten med kjemikalietilsettingen er fjerning av fosfor. Jfr. sekundærfellingsanlegg, forfellingsanlegg, simultanfellingsanlegg og etterfellingsanlegg.

Primary precipitation plant

» VA ordbok