Utjevningsbasseng

(Fordrøyningsbasseng, regnvannsbasseng)

1. Basseng for utjevning av vannføring. Benyttes f.eks. for oppsamling av avløpsvann ved regnvær, som avtappes i regulert mengde når flomtoppen er passert. Utjevningsbasseng benyttes for å unngå belastningsstøt (vannmengde, stoffmengde) i ledningsnett og renseanlegg. Utjevningsbasseng er oftest utstyr med overløp.

2. I forbindelse med anlegg for drikkevann benyttes utjevningsbasseng for å kunne drive vannverk med jevn belastning ved varierende forbruk og for å dekke vannforbruk utover det normale, f.eks. ved brann. Utjevningsbasseng benyttes også for utjevning av de trykksvingninger som kommer av varierende forbruk.

Jfr. trykkreduksjonsbasseng.

Retention basin, distribution basin, stormwater basin

» VA ordbok