Slamskrape

Utstyr i sedimenteringsbasseng for transport av sedimentert slam til slamlomme og flyteslam til slamrenne. Jfr. kjedeskrape, traversskrape.

Sludge scraper

» VA ordbok