Gløderest

Vekt av tørrstoff etter gløding i ovn ved definert temperatur i området 500 - 650 oC. Mål for innhold av uorganisk stoff. Ved analyse av vann måles gløderest i mg/l, ved analyse av slam i prosent av tørrstoff. Gløderest måles også for suspendert stoff, må da spesifiseres. Jfr. glødetap.

(Total) fixed solids, residue on ignition

» VA ordbok