Elveavsetning

(Alluvialavsetning)

Materiale (grus, sand, leire) som avsettes fra elvevann.

Alluvial deposit, alluvium

» VA ordbok