Overflatebelastning

Hydraulisk belastning pr flateenhet. I VA-teknikken vanligvis om belastningen på sedimenteringsbasseng og andre rensetekniske enheter uttrykt i m/h eller (m3/m2h).

Surface load, overflow rate

» VA ordbok