Slamavvanning

Behandling av slam for å oppnå volumreduksjon ved fjerning av en del av vanninnholdet før viderebehandling eller deponering. Avvannet slam har vanligvis TS-innhold 15 - 30 %. Vanlig utstyr for slamavvanning: sentrifuge, vakuumfilter, silbåndpresse, filterpresse. Jfr. slamfortykking.

Sludge dewatering

» VA ordbok