Vakuumfilter

Enhet for avvanning av slam; består av trommel påspent sil- eller filterduk. Silduken utsettes seksjonsvis for innvendig vakuum, slik at vannet presses gjennom duken. Vannet bør ledes tilbake til renseanlegget. Vakuumfilter kan også utføres som skivefilter. Jfr. slamavvanning.

Vacuum filter

» VA ordbok