Silbåndpresse

Enhet for mekanisk avvanning av slam som består av to endeløse silbånd som løper over et system av valser, slik at vannet presses ut av slammet. Silbåndpresse finnes både i horisontal og vertikal utførelse. Jfr. tårnpresse.

Filterbelt press

» VA ordbok