Langsomfilter

Sandfilter for biologisk og mekanisk rensing av drikkevann. Vanlig overflatebelastning for filteret 0,1 - 0,2 m3/m2h. Intermittent drift med lang driftsperioder. Rengjøring ved mekanisk fjerning av filterhuden. Jfr. hurtigfilter.

Slow sand filter

» VA ordbok