Trykkfilter

Lukket hurtigfilter for filtrering av vann ved overtrykk. Jfr. lukket filter.

Pressure filter

» VA ordbok