Oljeutskiller

(Bensinutskiller)

Enhet for å fjerne olje, bensin eller andre væsker fra avløpsvann. Jfr. fettutskiller.

Oil separator, gasoline separator

» VA ordbok